Hvis du virkelig vil skabe værdi og fokusere dine budskaber i din chatbot, så skal du lære kunsten at bruge User Attributes. De kan forklares som en slags tags eller labels, der segmenterer brugerne ud fra interesser eller karakteristika.
User Attributes kan du enten selv oprette og definere, eller du kan vælge ud fra standardbiblioteker af eksisterende attributter.

Med User Attributes kan du skabe en meget personlig og effektiv chatbot, der kan forgrene sig ud i forskellige flows og broadcasts, alt efter, hvordan dine brugere segmenters via attributterne.

De foruddefinerede ’User Attributes’ kan være effektive, men de vigtigste attributter i din chatbot er uden tvivl dem, du selv kan tilpasse, de såkaldte ’Custom Attributes’.

System attributes fra Facebook
System attributes fra Facebook har automatisk farven Lilla og disse kan du ikke tilrette. Alle chatbots har dem som standard, Lige meget om det er Chatfuel, Manychat, FlowXO eller et andet chatbot framework.

 • Messenger user ID
 • Firstname
 • Last name
 • Gender
 • Timezone
 • Locale
 • Ref
 • Profile picture

System attributes fra Chatfuel
Chatfuel tilføjer noget user attributes til deres system. Disse er også med farven Lilla og kan ikke tilrettes i systemet.
Her er Chatfuel listen:

 • Chatfuel User ID
 • Last visit block ID
 • Last visit block name
 • Last clicked buttom name
 • Source

Custom Attributes
Custom Attributes indikeres ved hjælp af farven brun i Chatfuel, og det er som nævnt dem, der kan tilrettes.

Jeg anbefaler altid som det første at opsætte en ’Subscribe’ attribut. Denne attribut skal gives til alle de brugere, der siger ja til at modtage beskeder, også efter de første 24 timer.

På den måde får du hurtigt og automatisk defineret din chatbots reelle abonnenter eller brugere.

’Subscribe’ attributten er et eksempel på en meget bred måde at benytte attributter på, men du kan definere dem præcist så snævert, som det giver mening for dig.

Jeg bruger f.eks. ofte Custom Attributes til at segmentere brugerne efter individuelle interesser, og får dermed mulighed for at give den enkelte bruger en meget målrettet information. Lige så vigtigt er det at man undgår at sende information til nogen, der med stor sandsynlighed ville betragte informationen som uvedkommende, og måske endda som et irritationsmoment.

I et konkret eksempel har jeg bygget en chatbot, der henvender sig til kampsportudøvere. Her har jeg, via chatbotten, spurgt dem, hvilken gren af sporten, de dyrker. Ud fra deres svar har udøverne fået hver deres Custom Attribute (boksning, karate, taekwondo osv.), som betyder, at de automatisk lander i relevante segmenter, og efterfølgende kan få en meget præcis information.

Foruddefinerede User Attributes
Der findes en række standard User attributes, som du kan hente fra flere forskellige kanaler og inkorporere i din chatbot.
Du kan f.eks. hente dine User Attributes følgende steder:

 • System Attributes fra Facebook
 • System Attributes fra Chatfuel
 • System Attributes fra Plugins
 • System Attributes fra Externe systemer som Dialogflow og Janis

Alle System Attributes har i Chatfuel en lilla farve, som indikerer at du ikke kan tilrette dem.

System Attributes fra Facebook
System Attributes fra Facebook er allerede integreret i Chatfuel. Dette gælder i øvrigt også for alle andre chatbots, som f.eks. Manychat, FlowXO.

Følgende attributter kommer fra facebook:

 • Messenger user ID
 • Firstname
 • Last name
 • Gender
 • Timezone
 • Locale
 • Ref
 • Profile picture

System Attributes fra Chatfuel
Chatfuel har allerede nogle predefinerede User Attributes, man kan benytte sig af:

 • Chatfuel User ID
 • Last visit block ID
 • Last visit block name
 • Last clicked buttom name
 • Source

System attributes fra Plugins
Der kan tilføjes forskellige plugins til Chatfuel, og dermed også en række andre User Attributes, afhængigt af hvilke Plugins, der benyttes:

Share Location Plugin
 • Address
 • Post code
 • State
 • Country
 • Coordinates

Subscription Plugin
 • RSS and Search plugins
 • Subscriber Plugin

Payment integration
 • Name
 • Email
 • Phone
 • Address
 • Purchased item

System Attributes fra eksterne systemer som Dialogflow og Janis
Hvis man har brug for en bedre AI på sin Chatbot, så kan det optimeres via en integration med programmer som ’Dialogflow’ og ’Janis’.

Benytter man disse integrationer, vil de User Attributes, som Dialogflow og Janis har, automatisk oprettes på Chatfuel platformen.