I Chatfuel er det muligt at kommunikere ved hjælp af AI. AI står for ’Artificial Intelligence’, og når den opsætning benyttes, kan Chatbotten selv besvare spørgsmål eller sende forskellige Cards til brugeren. Det er AI, der træder i kraft, når brugeren vælger at skrive tekst til Chatbotten i stedet for at klikke på knapper.

AI opsætningen kan foregå på 2 måder.
Den nemme
Med den ene metode står vi selv for at bygge Chatbottens AI op, og udvikle den. Det gør vi med udgangspunkt i vores egen sunde fornuft og Chatfuels analysedel. I analysedelen kan vi se, hvilke ord og sætninger vores Chatbot er blevet præsenteret for, og som den ikke forstår.

Disse informationer, i form af keywords og –sætninger, samler vi op og skriver ind i Chatbottens AI. På den måde udvikler vi løbende AI, og sørger dermed for, at kommende brugere får de rette svar på deres spørgsmål.

Det er en rigtig god ide at benytte denne fremgangsmåde til at udvikle AI. Sørg blot altid for at følge op på den kommunikation, som Chatbotten ikke kan besvare automatisk.

I de Chatbots jeg indtil videre har bygget, har brugerne altid indledningsvist forsøgt sig med at skrive almindelige samtaleord og -sætninger som f.eks. "Hej", "Hvad hedder du?", "Er du en robot?". Start derfor med at få inkorporeret den slags spørgsmål i Chatbotten, og få bygget dine svar op, så de sender brugeren videre i Chatbot flowet.


Den lidt mere avancerede
Selvom vi bygger et godt og gennemtænkt flow, og selv om vi er gode til at samle op på ukendt tekst, vil der altid være spørgsmål, ord og sætninger, som Chatbotten ikke forstår. For at imødekomme det, er der endnu en måde at udvikle Chatbottens AI på.

Det er muligt at benytte en metode, hvor Chatbotten selv løbende bliver klogere på de spørgsmål, der stilles. Det gøres ved hjælp af en integration mellem Chatfuel og programmet "Dialogflow". Dialogflow har evnen til selv at lære, hvad brugerne spørger om, og sende et korrekt svar retur. Selve integrationen er nem at opsætte, men den første gang man arbejder i DialogFlow, kan det godt virke uoverskueligt.
Jeg vil mene, at de fleste Chatbots kan nøjes med Chatfuels egen indbyggede AI funktion, og på den måde give brugerne et godt flow med de rigtige svar. Hvis man husker at benytte metoden med at samle op på ukendte ord og sætninger, vil Chatbotten hurtigt blive klogere. En sidegevinst ved den metode er, at du også selv løbende bliver klogere på dine brugere og din målgruppe. Noget du kan bruge i alle andre hjørner af din forretning.

Imens din Chatbot (og du selv…) bliver klogere, så husk at brugerne altid er i gode hænder. Når Chatbotten ikke kender svaret, så tager din "Default Answer" blok automatisk over, og guider brugeren videre i flowet.